Ανοιχτή Πρόσκληση/Υποβολή αιτήσεων

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
συμμετοχής επιχειρήσεων

«Δράσεις Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Νεοφυών Επιχειρήσεων στον Δήμο Πειραιά»

Δείτε την

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης

Δείτε την σε Έντυπη μορφή

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) βάσει του κανονισμού (ee) 1407/2013

Κατεβάστε το Πρότυπο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

Εδώ μπορείτε να κάνετε την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης

Εδώ