Δήμος Πειραιά

Ο Πειραιάς αποτελεί ένα σημαντικό κέντρο υποστήριξης της γαλάζιας καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα. Ειδικότερα:

img

Αποτελεί Μητροπολιτικό κέντρο υπερτοπικής ακτινοβολίας με σημαντικό συγκριτικό πλεονεκτήμα για την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας ως κόμβος συνάντησης των θαλάσσιων μεταφορών της Ασίας με την Αφρική και την Ευρώπη.

img

Δυναμική ανέλιξη σε ένα από τα σημαντικότερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα λιμάνια της Ευρώπης

img

Είναι ενδιάμεσος σταθμός για την εμπορευματική κίνηση μέσω θαλάσσιων συγκοινωνιών από το εξωτερικό προς την Ελλάδα και για όποιους ταξιδεύουν ακτοπλοϊκά από την ηπειρωτική χώρα στα νησιά του Αιγαίου

img

Είναι έδρα πολλών ναυτιλιακών επιχειρήσεων ή συναφών δραστηριότητων που αποτελούν το Ναυτιλιακό Πλέγμα (maritime cluster) του Πειραιά με διεθνή αναγνωρισιμότητα και αποτελεί το βασικό σκέλος της γαλάζιας οικονομίας και καινοτομίας της περιοχής.

img

Είναι πόλη με αξιόλογο πολιτιστικό και τουριστικό ενδιαφέρον

img

Χωρική γειτνίαση και μεγάλη συγκέντρωση επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών (2 πανεπιστήμια)-ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων της Γαλάζιας Οικονομίας, που διευκολύνει τη διάχυση πληροφοριών και την ανάπτυξη καινοτομιών.

img

Συνδέεται οδικά και σιδηροδρομικά με τους κύριους άξονες συγκοινωνιών της χώρας

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομίας, ο Δήμος Πειραιά ανέπτυξε μία ολοκληρωμένη Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, προκειμένου να δρομολογήσει δράσεις οι οποίες θα καταστήσουν την πόλη ένα Καινοτόμο και Ανταγωνιστικό Κέντρο Οργάνωσης και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων σχετικά με τη Γαλάζια Οικονομία.

Η στρατηγική αυτή εκτείνεται έως το 2024 και αποσκοπεί στην προώθηση της γνώσης και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας, καθώς και στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε θέματα Γαλάζιας Οικονομίας.

Περισσότερα για το Δήμο Πειραιά εδώ:

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ