Πληροφοριακό Υλικό/Εργαλεία για Επιχειρήσεις

Με τις Δράσεις Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Νεοφυών Επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά υποστηρίζουμε τις προσπάθειες ανάπτυξης της επιχείρησής σας μέσω νέων, καινοτόμων διαδικασιών στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης!

Διαγνώστε ποιες είναι οι ανάγκες της επιχείρησής σας

Ενημερωθείτε για θέματα Καινοτομίας και Γαλάζιας Οικονομίας

Μάθετε πως μπορείτε να εκδώσετε άδεια/γνωστοποίηση λειτουργίας μιας νεοφυούς επιχείρησης

Ενημερωθείτε για καινοτόμες πρακτικές και νεοφυείς επιχειρήσεις σε κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας

Πληροφορηθείτε για δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας στα πλαίσια της νεοφυούς καινοτόμου επιχειρηματικότητας

Μπείτε στην e-βιβλιοθήκη μας για πρόσβαση σε υλικό σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και Γαλάζιας Οικονομίας

Παρακολουθείστε ηλεκτρονικά μαθήματα και παρουσιάσεις σε θέματα νεοφυούς επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Γαλάζιας Οικονομίας

Μπείτε στην πλατφόρμα e-learning για πρόσβαση στα διαδικτυακά μας μαθήματα.