Μάθετε πως μπορείτε να εκδώσετε άδεια/γνωστοποίηση λειτουργίας μιας νεοφυούς επιχείρησης