Φορείς Υλοποίησης Δράσης

Η ΑΠΟΨΗ ΑΕ ως ανάδοχος εταιρεία ανέλαβε την ανάπτυξη και τη λειτουργία του Κέντρου Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά, μέσω διεθνούς ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, στα πλαίσια του έργου « Δράσεις Προώθησης της επιχειρηματικότητας Νεοφυών Επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά», μία καινοτόμο πρωτοβουλία που θα συμβάλλει στην προώθηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας συνολικά στον Πειραιά αλλά και ειδικότερα στους κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας.

Η πολυετής εμπειρία της εταιρείας στη διαχείριση και τον συντονισμό μεγάλων έργων, καθώς και η εξειδίκευσή της στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις την καθιστούν την πλέον κατάλληλη για την υλοποίηση αυτού του σύνθετου έργου.

Συγκεκριμένα, η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει:

img

Την παροχή των απαιτούμενων υλικοτεχνικών υποδομών για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του Κέντρου Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά.

img

Την παροχή ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων.

img

Την προβολή του έργου του Κέντρου Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά μέσα από δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης.

Περισσότερα για την εταιρεία ΑΠΟΨΗ Α.Ε. δείτε εδώ:

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ