Ποιοί είμαστε

Επιστημονική Ομάδα έργου

Απαρτίζεται από καταξιωμένους καθηγητές και ερευνητές της πανεπιστημιακής κοινότητας και αποτελεί την επιστημονική ομάδα του έργου που στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτομικών εφαρμογών στήριξης της επιχειρηματικότητας.

img

Άγγελος Κότιος

Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιά

img

Μιχαήλ Σφακιανάκης

Καθηγ. Εφαρμογών Πληροφορικής και Στατιστικής Παν. Πειραιά

img

Γεώργιος Γαλανός

Επίκουρος  Καθηγητής, Παν. Πειραιά

img

Χάρης Αγκυρόπουλος

Λέκτορας Παν. Πειραιά

img

Δημήτριος Κότιος

Υπ. Διδάκτωρ Παν. Πειραιά

img

Κωνσταντίνα Ζλατίνη

Σύμβουλος

img

Γιώργος Σκλιάς

Υπ. Διδάκτωρ Δημοκρίτειου Παν. Θράκης

img

Γρηγόριος Χονδροκούκης

Καθηγητής Παν. Πειραιά

img

Ιωάννης Μανάσης

Σύμβουλος Επιχειρήσεων

img

Σπυρίδων Ρουκανάς

Αν. Καθηγητής Παν. Πειραιά

img

Γιώργος Γερονικολάου

Επικ. Καθηγητής Δημοκρίτειου Παν. Θράκης

img

Θωμάς Πουφινάς

Επικ. Καθηγητής Δημοκρίτειου Παν. Θράκης

img

Παναγιώτης Ψωρόιδας

Σύμβουλος Καινοτομίας

img

Θεόδωρος Κουτρούκης

Αν. Καθηγητής Δημοκρίτειου Παν. Θράκης

img

Σύλβια Σταυρίδου

Επικ. Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Παν. Θράκης

Συντονιστική Διοικητική Ομάδα

Απαρτίζεται από στελέχη της Ομάδας έργου της εταιρείας ΑΠΟΨΗ ΑΕ και αποτελεί την ομάδα διοίκησης του Κέντρου Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων.
Τα μέλη της είναι υπεύθυνα για τη σωστή οργάνωση, την ομαλή λειτουργία αλλά και την αποτίμηση των δράσεων του Κέντρου.

img

Πέτρος Πάλλης

Υπεύθυνος  Έργου

img

Νικόλαος Βορδώνης

Σύμβουλος Καινοτομίας

img

Νεκταρία Μαραβά

Σύμβουλος Επιχειρήσεων και  Οργανισμών