Άγγελος Κότιος

Ο Άγγελος Κότιος είναι Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κατέχει διδακτορικό στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Tubingen της Γερμανίας και μεταπτυχιακό στην Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Τύμπινγκεν. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την οικονομική κρίση, την διεθνή εμπορική πολιτική, την διεθνή νομισματική πολιτική, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την αναπτυξιακή πολιτική. Κατέχει πάνω απο 10 χρόνια εμπειρίας σε έργα που καλύπτουν τους τομείς όπως Γαλάζια Οικονομία και Ανάπτυξη, Νεοφυή επιχειρηματικότητα, Καινοτομία & Γαλάζια Οικονομία, Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική Ανάλυση-Λογιστική Νεοφυών Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικές συμφωνίες και Θέματα διαχείρισης προσωπικού, κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων και ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης προσωπικού.

img

Άγγελος Κότιος

Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιά