ΕπανεκκινούμεΒελτιώνουμεΕκσυγχρονίζουμε τον Πειραιά

Το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά συνιστά μία καινοτόμο δράση της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία φιλοδοξούμε να αποτελέσει έναν μόνιμο θεσμό στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην πόλη του Πειραιά.

ΕΓΓΡΑΦΗ
Ανοιχτή Πρόσκληση/Υποβολή αιτήσεων

Το έργο «Δράσεις Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά» αποτελεί μία πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά στα πλαίσια της Στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη και αποσκοπεί στην προώθηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στους κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του Ε.Π. Αττική 2014-2020.

img

Σκοπός και Στόχοι

img

Δήμος Πειραιά

img

Φορείς Υλοποίησης Δράσης

img

Το Κέντρο

img

Ποιοί Είμαστε

Πληροφοριακό Υλικό/Εργαλεία
Για Επιχειρήσεις

Με το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά υποστηρίζουμε τις προσπάθειες ανάπτυξης της επιχείρησής σας και παρέχουμε τεκμηριωμένη πληροφόρηση και χρήσιμα εργαλεία που αφορούν:

 • Διάγνωση των αναγκών για ανάπτυξη της καινοτομίας στην επιχείρησή σας
 • Πληροφοριακό Υλικό και Καλές Πρακτικές σε θέματα Καινοτομίας και Γαλάζιας Οικονομίας
 • e-οδηγό για έκδοση άδειας/γνωστοποίησης λειτουργίας μίας νεοφυούς επιχείρησης
 • Επιτυχημένες επιχειρήσεις και πολιτικές σε κλάδους Γαλάζιας Καινοτομίας
 • Δημιουργία δικτύου καινοτομικών επιχειρήσεων και startups στη γαλάζια καινοτομία
 • e-βιβλιοθήκη με περιεχόμενο Γαλάζιας Οικονομίας και Καινοτομίας
 • Ηλεκτρονικά μαθήματα και παρουσιάσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ

Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Υποστήριξη

Το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά θα παρέχει εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο την ανάπτυξη μίας καινοτομικής εφαρμογής, προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας.  Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις μπορούν ΔΩΡΕΑΝ:

 • Να μάθουν τις πραγματικές ανάγκες, προβλήματα και ευκαιρίες καινοτομίας τους
 • Να αποκτήσουν ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο
 • Να βελτιώσουν το υφιστάμενο Επιχειρηματικό τους Σχέδιο
 • Να καταρτίσουν ένα Πλάνο Καινοτομίας
 • Να αποκτήσουν ένα Σχέδιο Marketing
 • Να λάβουν υποστήριξη στην κοστολόγηση των υπηρεσιών/προϊόντων τους
 • Να λάβουν ανάλυση της αγοράς όπου δραστηριοποιούνται
 • Να λάβουν υποστήριξη στην ανάλυση του κινδύνου των δραστηριοτήτων τους
 • Να αποκτήσουν ένα Πλάνο Ποιότητας
 • Να λάβουν βοήθεια στον Ψηφιακό τους Μετασχηματισμό
 • Να βελτιώσουν την Επικοινωνιακή πολιτική τους
 • Να λάβουν βοήθεια στη διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων τους
 • Να βελτιώσουν την ικανότητά τους στη λήψη αποφάσεων
 • Να εξασκηθούν στη διαχείριση του εργασιακού τους χρόνου (time management)
 • Να αποκτήσουν μία νέα Οικονομοτεχνική Μελέτη
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ

Υπηρεσίες Χρηστών

img

Υποστήριξη
Help Desk

img

Forum
Μελών

img

Υποβολή
Αίτησης

img

Δωρεάν συμμετοχή στο ταξίδι επιχειρηματικής δικτύωσης στη Βοστώνη των ΗΠΑ για νεοφυείς επιχειρήσεις

Οι «Δράσεις Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Νεοφυών Επιχειρήσεων στον Δήμο Πειραιά» επιδιώκουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για έναν μόνιμο μηχανισμό υποστήριξης και ενίσχυσης της νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον Δήμο Πειραιά με έμφαση στους κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας.

Το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά (www.startup-piraeus.gr) προσφέρει τη δυνατότητα σε εκπροσώπους νεοφυών επιχειρήσεων να συμμετάσχουν δωρεάν στο ταξίδι επιχειρηματικής δικτύωσης που διοργανώνει η ΑΜΚΕ Mindspace (www.mindspace.grστη Βοστώνη των ΗΠΑ από τις 18 έως τις 27 Απριλίου 2023.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ

Οι ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σε αριθμούς

180

Ωφελούμενες επιχειρήσεις

17+

Μέντορες

15

Εκδηλώσεις
Άλλες δράσεις Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά