Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Υποστήριξη

Στο έργο «Δράσεις Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Νεοφυών Επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά» παρέχουμε ΔΩΡΕΑΝ εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιλεγμένες νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις.

01.

Διαγνωστική Αναγκών με έμφαση στις παραμέτρους της Γαλάζιας Ανάπτυξης

02.

Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου και πλάνου Καινοτομίας με έμφαση στη Γαλάζια Ανάπτυξη

03.

Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου – προτάσεις βελτίωσης για θέματα Γαλάζιας Ανάπτυξης

04.

Μελέτη αγοράς

05.

Ανάπτυξη marketing plan & Πλάνου Εξωστρέφειας

06.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες κοστολόγησης υπηρεσιών και προϊόντων

07.

Αναζήτηση Χρηματοδότησης – Λοιπές εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα χρηματοδότησης και διαπραγμάτευσης

08.

Λοιπές Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Γαλάζιας Οικονομίας και Καινοτομίας

09.

Εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης και υποστήριξη στη σύνταξη τεκμηριωμένων προτάσεων χρηματοδότησης

Στις επιχειρήσεις που καλύπτουν τις προϋποθέσεις και θα επιλεγούν προς υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί διαγνωστική αναγκών προκειμένου να οριστικοποιηθεί το είδος και το εύρος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα τους προσφερθούν ΔΩΡΕΑΝ.

Για να δείτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών πατήστε :

ΕΔΩ
img