Κωνσταντίνα Ζλατίνη

Η Κωνσταντίνα Ζλατίνη είναι Οικονομολόγος κάτοχος προπτυχιακού διπλώματος στα Οικονομικά με ειδικότητα στην Οικονομική Ανάλυση και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς της Οικονομικής Εργασίας με την τρέχουσα μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού και της Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ιδιωτικών έργων. Οι τρέχουσες ερευνητικές μελέτες περιλαμβάνουν ανάλυση δεδομένων στο τομέα των δικτύων Διοίκησης και της Ιδιοκτησίας των ελληνικών επιχειρήσεων. Κατέχει πάνω από 2 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της υποστήριξης, παρακολούθησης ή / και έλεγχο δράσεων υποστήριξης επιχειρήσεων (π.χ. κρατικών ενισχύσεων).

img

Κωνσταντίνα Ζλατίνη

Σύμβουλος