Θωμάς Πουφινάς

O Δρ. Θωμάς Πουφινάς είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στα οικονομικά μαθηματικά από το Ohio State University και πτυχίο Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει συνεργαστεί ως επισκέπτης καθηγητής με το Ohio State University και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει διδάξει μαθήματα σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα και έχει δώσει διαλέξεις σε σεμινάρια για Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις. Έχει επαγγελματική εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα – ασφαλιστικό κλάδο, πριν από την ακαδημαϊκή του καριέρα, έχοντας δημιουργήσει ένα ισχυρό υπόβαθρο στις επενδύσεις, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, το στρατηγικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη προϊόντων, την τιμολόγηση και την προώθηση προϊόντων, τη διαχείριση του κινδύνου, τη φερεγγυότητα και την κανονιστική συμμόρφωση των εταιριών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη χρηματοοικονομική, τις επενδύσεις, τη διαχείριση του κινδύνου, την αναλογιστική επιστήμη και τις εφαρμογές τους σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης, τα οικονομικά των μεταφορών, κ.ά. Έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων σε περιοδικά με κριτές και έχει παρουσιάσει εργασίες του σε διεθνή συνέδρια.

Διαθέτει πολυετή επιστημονική / επαγγελματική εμπειρία (άνω των 20 ετών), σε ένα ευρύ φάσμα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατομεακούς θεματικούς άξονες της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας, ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρησιακής στρατηγικής. Η πολυετής επαγγελματική και επιστημονική εξειδίκευση του υπερκαλύπτει και συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές περιοχές που εξετάζει το έργο: Επιχειρηματικές συμφωνίες, Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων, Νεοφυή Επιχειρηματικότητα, Χρηματοοικονομική Ανάλυση-Λογιστική Νεοφυών Επιχειρήσεων, Καινοτομία & Γαλάζια Οικονομία, Νεοφυή Επιχειρηματικότητα, Γαλάζια Οικονομία και Ανάπτυξη, Επιχειρηματικές συμφωνίες.

img

Θωμάς Πουφινάς

Επικ. Καθηγητής Δημοκρίτειου Παν. Θράκης