Γιώργος Γερονικολάου

Ο Δρ. Γερονικολάου έχει πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), μεταπτυχιακό τίτλο από το πανεπιστήμιο του Tilburg της Ολλανδίας και διδακτορικό επίσης από το ΑΠΘ. Διαθέτει άριστη γνώση αγγλικών.

Είναι Επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν σε θέματα χρηματοδότησης της καινοτομίας και τιμολόγησης τυχερών παιχνιδιών. Έχει δημοσιεύσει σε διεθνώς αναγνωρισμένα περιοδικά όπως το Economics Letters, Economic Modeling, Applied Economics, Managerial and Decision Economics, Journal of Industry Competition and Trade κ.α.

Έχει αναμειχθεί ενεργά ως Εμπειρογνώμονας στη δημιουργία σχεδίων θεσμικής αναδιοργάνωσης δημοσίων φορέων με βάση τις Ευρωπαϊκές πρακτικές και στην προώθηση καλών πρακτικών στις διαδικασίες που διέπουν τη διοίκηση δημοσίων φορέων μέσω εκπαίδευσης πάνω σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, εισαγωγής συστήματος ποιότητας και εφαρμογής Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης. Επίσης, έχει συμμετάσχει ενεργά στην Ομάδα σχεδιασμού και υλοποίησης έργων παροχής υπηρεσιών διοικητικής μεταρρύθμισης και παροχής θεσμικής τεχνογνωσίας στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Έχει σημαντική πολυετή εμπειρία (άνω των 5 ετών) στον τομέα μελετών και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη Φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στην κατάρτιση και υλοποίηση Επιχειρησιακών Σχεδίων, Μελετών Βιωσιμότητας – Σκοπιμότητας, Τεχνικών Έργων, Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών και Μέτρων / Πολιτικών, την υποστήριξη Φορέων για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων σε θέματα οικονομικής πολιτικής και ανταγωνιστικότητας (π.χ. προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και εξωστρεφούς εξαγωγικής δραστηριότητας) κ.λπ. Επίσης, ασχολείται με την Αξιολόγηση και Διαχείριση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων τις διαδικασίες ένταξης έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τον σχεδιασμός Επιχειρησιακών Σχεδίων, Εκπόνηση Τεχνοοικονομικών Μελετών – Μελετών Εφικτότητας – Βιωσιμότητας.

img

Γιώργος Γερονικολάου

Επικ. Καθηγητής Δημοκρίτειου Παν. Θράκης