Πάλλης Πέτρος

Ο κ. Πάλλης Πέτρος είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στην Τραπεζική (Msc. In Banking), καθώς και κάτοχος Διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (PhD). Έχει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό και την προετοιμασία προτάσεων και διαγωνισμών εθνικών ή διεθνών και υλοποίησης έργων. Επίσης έχει σημαντική τεχνογνωσία στη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται  από Κοινοτικούς και Εθνικούς  πόρους. Ο κ. Πάλλης έχει ειδική εμπειρία σε  θέματα συντονισμού ομάδων και παρακολούθηση υλοποίησης έργων, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολύ μεγάλο αριθμό έργων ως υπεύθυνος έργου. Τέλος ο κ. Πάλλης έχει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, με περισσότερες από 40 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή πανεπιστημιακά περιοδικά και σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

img

Πάλλης Πέτρος

Υπεύθυνος  Έργου