Γιώργος Σκλιάς

Ο Γιώργος Σκλιάς είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο περιλαμβάνει πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών από το Πανεπιστήμιο Kingston του Λονδίνου, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Ναυτιλιακή Μηχανική από το UCL (University College London), MSc στη Ναυτιλία, το Εμπόριο και τα Χρηματοοικονομικά από το Cass Business School στο Λονδίνο και ένα MSc in Engineering for Marine από το Πανεπιστήμιο Plymouth. Υπήρξε ασκούμενος στην Intermar Chartering UK Ltd, εκπαιδευόμενος Μηχανικός στο Τεχνικό Τμήμα Eastern Mediterranean Maritime Ltd, Panamax Broker πλήρους απασχόλησης στο Simpson Spence Young (Dry Cargo Division, London) και Ιδρυτής και Διευθυντής του Partners for Developments Ltd. Ακόμη έχει αναλάβει έργα με γνωστικό αντικείμενο την υποστήριξη δράσεων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας ή / και καινοτομίας ή / και νέων τεχνολογιών. Έχει πάνω απο 2 χρόνια εμπειρία στην υποστήριξη στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

img

Γιώργος Σκλιάς

Υπ. Διδάκτωρ Δημοκρίτειου Παν. Θράκης