Νεκταρία Μαραβά

Η Νεκταρία Μαραβά είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστημίου και διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Αστικές και Περιφερειακές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο του Birmingham της Αγγλίας, ενώ σήμερα είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με ειδίκευση σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και εταιρικότητας. Από το 2004 έως σήμερα δουλεύει ως σύμβουλος επιχειρήσεων και φορέων σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, αναπτυξιακού προγραμματισμού και δικτύωσης φορέων έχοντας εμπειρία στη διαχείριση έργων και στην οργάνωση δράσεων ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης/ενεργοποίησης φορέων. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Στρατηγικού και Θαλασσίου Χωρικού Σχεδιασμού και βιώσιμης ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστημίου και μέλος του Εθνικού Σημείου Επαφής ESPON2013.

img

Νεκταρία Μαραβά

Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Οργανισμών