Νικόλαος Βορδώνης

Ο Νικόλαος Βορδώνης είναι απόφοιτος του τμήματος» Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει διατμηματικό μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα «Μαθηματικά της Αγοράς και Παραγωγής» ενώ είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο. Επίσης είναι κάτοχος πιστοποιητικού PMP (Project Management Professional) από το PMI και γνωρίζει άριστα αγγλικά.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία (άνω των 5 ετών) στην υλοποίηση και διοίκηση έργων Πληροφορικής, την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, την σχεδίαση, ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων, καθώς και την διοίκηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και Πράξεων σύνθετων αντικειμένων, μεγάλης πολυπλοκότητας.

img

Νικόλαος Βορδώνης

Σύμβουλος Καινοτομίας