Παναγιώτης Ψωρόιδας

Ο κ. Παναγιώτης Ψωρόιδας διαθέτει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στις Επιστήμες των Αποφάσεων (i-MΒΑ – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και στις Ευρωπαϊκές Σπουδές (Birmingham University, UK). Κατέχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 20 ετών, σημαντικό μέρος της οποίας αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Επιχειρησιακής Έρευνας και Μεταφοράς Καινοτομίας, καθώς και στην ωρίμανση και υλοποίηση συνεργατικών έργων Έρευνας και Καινοτομίας (R&I). Συνολικά έχει συμβάλει στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση Προγραμμάτων και Έργων Αναδιάρθρωσης Οργανισμών και Υποστήριξης Καινοτομιών, συνολικού προϋπολογισμού άνω των MEUR 330,00. Ο κ. Π. Ψωρόιδας είναι σύμβουλος του Κέντρου Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά, με κύριο αντικείμενο τη συμβολή στη διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής των υποστηριζόμενων οντοτήτων και στη μετουσίωση της καινοτομίας σε απτές λύσεις και υπηρεσίες.

img

Παναγιώτης Ψωρόιδας

Σύμβουλος Καινοτομίας