Σε ποιο τομέα /θεματική ενότητα της Γαλάζιας Οικονομίας εστιάζεται το ενδιαφέρον της πρότασής σας:
Πολιτική προστασίας δεδομένων(Required)
Με το παρόν συναινώ στη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων προκειμένου να ενημερωθώ για αυτό το έργο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (Κανονισμός GDPR). Δηλώνω επίσης ότι συναινώ στη διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Συμφωνώ με την Πολιτική Ασφάλειας και Απορρήτου.