Skip to main content

2η Διαδικτυακή Ημερίδα

By 13 Μαρτίου, 2023Δελτία Τύπου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 24/02/2023, η 2η ημερίδα του «Κέντρου Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων» του Δήμου Πειραιά με τίτλο «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Πράσινη Μετάβαση».
Σκοπός της διαδικτυακής ημερίδας ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τον διττό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας με έμφαση κυρίως στις προκλήσεις και τις επιλογές της πράσινης μετάβασης και δη στο τομέα της γαλάζιας οικονομίας.

Η κήρυξη των εργασιών της ημερίδας, που παρακολούθησαν συνολικά 200 άτομα, έγινε από τον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά κ. Δημήτρη Καρύδη, ο οποίος μετέφερε τους θερμούς χαιρετισμούς του Δήμαρχου Πειραιά, κ. Ιωάννη Μώραλη  και τόνισε μεταξύ άλλων:

«Το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά, αποτελεί μία από τις δράσεις προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη!

Εκτός του StartUPiraeus, ο Δήμος Πειραιά πρωτοπορεί στην υποστήριξη της γαλάζιας βιώσιμης οικονομίας και τώρα της πράσινης μετάβασης καθώς λειτουργεί από το 2018 το Κέντρο Καινοτομίας Blue Lab, το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας, τη Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Cluster Συνεργατικών Σχημάτων στη Γαλάζια Οικονομία, το οποίο θα ξεκινήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Σταθερή επιδίωξη της δημοτικής αρχής είναι να ενημερώνει και να στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις για την πορεία προς την πράσινη μετάβαση και να είναι αρωγός της ανάπτυξης της πράσινης επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας». «Για να το επιτύχει αυτό, τόσο η δημοτική αρχή όσο και το Κέντρο Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά επενδύουν στη διαμόρφωση συνεργασιών και συνεργειών με φορείς υποστήριξης της οικοσυστήματος καινοτομίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ήδη, το StartUPiraeus  έχει ενταχθεί στο Elevate Greece ως επιταχυντής και θερμοκοιτίδα ενώ υπήρξε αρωγός στη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Διαγωνισμού Καινοτομίας NBG Seeds της Εθνικής Τράπεζας».

Στο Α’ Μέρος της Ημερίδας οι ακαδημαϊκοί από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ανέλυσαν διαφορετικές πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης και τη διασύνδεση της βιωσιμότητας με τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και τη γαλάζια καινοτομία.

Ειδικότερα:

 

Η καθηγήτρια του ΟΠΑ και του Πολυτεχνείου της Δανίας, Φοίβη Κουντούρη, αναφέρθηκε στον οδικό χάρτη για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Υπογράμμισε δε, ότι στην Ελλάδα, ο στόχος της καινοτομίας (στόχος 9) είναι αυτός που απορροφά τον μεγαλύτερο ποσό από το ταμείο Ανάκαμψης, γεγονός που δημιουργεί ευνοϊκές προοπτικές για την ανάπτυξη της καινοτομίας. Εξήγησε δε, ότι παρά την υστέρηση των χώρων του Μεσογειακού Νότου στην επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, θεωρεί δεδομένο ότι ο στόχος 9 για τη χώρα μας θα επιτευχθεί μέχρι το 2030! Τέλος, παρουσίασε τον επιταχυντή https://ae4ria.org/category/sustainable-blue-growth/  και τη σειρά δράσεων που αυτός υλοποιεί για τη  γαλάζια βιώσιμη ανάπτυξη.

 

 

 

Η καθηγήτρια του ΤΟΠΑ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Στέλλα Κυβέλου-Χιωτίνη,  αναφέρθηκε κυρίως στη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και πώς αυτή επηρεάζει τη στρατηγική για τη γαλάζια οικονομία! Τόνισε δε το τεράστιο αναξιοποίητο δυναμικό της γαλάζιας οικονομίας και τη σημασία του μετασχηματισμού των αλυσίδων αξίας αυτής (απανθρακοποίηση, βιοπικοιλότητα και παράκτια ανθεκτικότητα, υπεύθυνα διατροφικά συστήματα και κυκλική οικονομία) για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια ο συμμετοχικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Αναφερόμενη δε στη σημασία του θαλασσίου χωροταξικού σχεδιασμού (ΘΧΣ) και της θαλάσσιας διακυβέρνησης για τη γαλάζια επιχειρηματικότητα παρέπεμψε το κοινό στα πορίσματα και τις δράσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για το ΘΧΣ (www.msp-platform.eu) όσο και δύο ερευνητικών προγραμμάτων (www. https://www.regina-msp.eu/projet &  (https://www.facebook.com/profile.php?id=100086255693764).

 

 

Η Καθηγήτρια Βιοοικονομίας του ΠΑΠΕΙ, Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, επεσήμαινε μεταξύ άλλων ότι στην νέα οδηγία της ΕΕ (CRSD), δίδεται σαφείς οδηγίες για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες. Θεωρεί δε ότι η συγκεκριμένη οδηγία αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της ατζέντας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Κρίσιμο σημείο για τη μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη αποτελεί η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και δη της τοπικής αυτοδιοίκησης για την υιοθέτηση των εκθέσεων βιωσιμότητας και του πρασίνου επιχειρείν από όλες τις επιχειρήσεις.  Ανέδειξε δε τη σημασία των «πρασίνων βλαστών» δηλαδή των επιχειρηματικών ευκαιριών σε ήδη υφιστάμενες κλάδους και βιομηχανίες.

 

Τέλος, ο Επικ. Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Κάνελλος Τούντας, αναφέρθηκε στους δείκτες μέτρησης της κλιματικής αλλαγής και την επιρροή τους στην μερισματική πολιτική των επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, διοργανώθηκαν δύο Fireside Chats, που στόχευαν σε έναν άτυπο φιλικό διάλογο του συντονιστή με τους πανελίστ και το κοινό.

Το πρώτο από αυτά με συντονιστή τον Επ. Καθηγητή του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης, Θωμά Πουφινά, στόχευε στον διάλογο σχετικά με το ποιες είναι οι προκλήσεις και οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες στην πράσινη οικονομία.

Οι δύο κύριοι ομιλητές του πάνελ απάντησαν σε ερωτήσεις του συντονιστή και του κοινού.  Ειδικότερα:

 

Ο κ. Χρήστος Κίσσας, σύμβουλος στρατηγικής με ειδίκευση στις διεθνείς χρηματοδοτήσεις και την πράσινη ανάπτυξη αναφέρθηκε στη σημασία της συστηματοποίησης των χρηματοοικονομικών εργαλείων για την πράσινη ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, οριοθέτησε τη σημασία των «πρασίνων ομολόγων» και των «ESG κριτηρίων» και τόνισε τη σημασία τους και για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο κ. Παναγιώτης Παπαγεωργίου, Διευθυντής της Διεύθυνσης Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB), ως θεσμικός φορέας υποστήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) επισήμανε τις προσπάθειες του φορέα του για την υιοθέτηση και προβολή των πράσινων πρακτικών των ΜΜΕ στην Ελλάδα. Αρχικά, παρουσίασε το δάνειο καινοτομίας (Innovation loan) το οποίο εγγυάται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, και στο οποίο ο δανειολήπτης ελέγχεται βάσει και των κριτηρίων ESG καθ’ όλη την πορεία υλοποίησης της επένδυσης του. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου εναλλακτικού τρόπου αξιολόγησης των επιχειρήσεων με βάσει τη συμμόρφωση τους στα ESG κριτήρια. Παρουσίασε δε μία ψηφιακή εφαρμογή που έχει αναπτύξει η HDB σε συνεργασία με πιστωτικούς φορείς, μία νεοφυή επιχείρηση, πανεπιστήμια και έχει ήδη πιστοποιηθεί από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Η κα Θεώνη Παντελή, Προϊσταμένη Τμήματος Επιχειρηματικότητας, Γαλάζιας Ανάπτυξης και Ναυτιλίας Δήμου Πειραιά, συντόνισε τη συζήτηση στο 2ο fireside chat όπου Εκπρόσωποι επιμελητηρίων και φορέων του Πειραιά τοποθετήθηκαν σχετικά με την υποστήριξη των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση πρασίνων πρακτικών και την ανάπτυξη της πράσινης καινοτομίας.

Συμμετείχαν και απάντησαν σε ερωτήσεις του κοινού:

  • Ο κος Νίκος Μανεσιώτης, Β’ Αντιπρόεδρος ΕΒΕΠ,
  • Ο κος Γιώργος Παπαμανώλης-Ντόζας, Πρόεδρος του ΒΕΠ
  • Ο κος Θεοδώρος Καπράλος, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά
  • Η κα Σταματία Γιασιράνη, Διευθύντρια WIMA
  • H κα Αντιγόνη Αμπελακιώτη, Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Πειραιά.

 

Οι εκπρόσωποι των φορέων παρουσίασαν τις υλοποιηθείσες ενημερωτικές δράσεις για την πράσινη μετάβαση αλλά και  αυτές που σχεδιάζονται για το 2023 τόσο για την ενημέρωση των μελών τους αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Όλοι τους επεσήμαναν, επίσης τη σημασία των συνεργειών και της ενημέρωσης – πληροφόρησης μεταξύ του Δήμου Πειραιά, της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών για τη διοργάνωση από κοινού δράσεων για τη προώθηση και την υποστήριξη της πράσινης μετάβασης των επιχειρήσεων του Πειραιά.

Στην ώρα των επιχειρήσεων,  οι νεοφυείς επιχειρηματίες εκπρόσωποι των επιχειρήσεων :

https://rhoe.gr/,

 

 

 

http://ethoslab.gr/en/home-3-2/

 

 

 

 

 


https
://immortaliting.com/

 

https://elektroniowheels.gr/el/

 

 

 

 

 

 

https://costanostrum.org/

 

 

 

https://swaplanet.com/

 

 

παρουσίασαν το πώς αυτές καινοτομούν υιοθετώντας τα ESG κριτήρια τόσο στη λειτουργία τους όσο και στο σκοπό της δημιουργίας τους.

Τέλος, οι συμμετέχοντες, είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με Στελέχη και συμβούλους του Κέντρου για τη δυνατότητα ένταξής τους στις δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες του αλλά και την εντελώς ΔΩΡΕΑΝ σύνταξή και υποβολή της αίτησης τους για χρηματοδότηση στη δέσμη δράσεων της «Πράσινης Μετάβασης ΜΜΕ» του ΕΣΠΑ 2021-2027 (https://forms.gle/8VTzpUqEkYqRSb3w5)

 

 

 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και τις ευχές όλων για ένα πιο πράσινο και καινοτόμο 2023!

 

 

 

 

 

Το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά είναι ενταγμένο στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση του Δήμου Πειραιά και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Leave a Reply