Εισαγωγή

 

Το Εργαλείο Ψηφιακής Ωριμότητας δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις μέσα από την συμπλήρωση ενός σύντομου ερωτηματολογίου (5 λεπτά μ.ο.) να λάβουν μια χρήσιμη αξιολόγηση της ψηφιακής τους ωριμότητας. Το εργαλείο προσφέρει μια συνοπτική εικόνα του επιπέδου διείσδυσης της τεχνολογίας στην επιχείρηση σας, την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και εφαρμογών, την ύπαρξη επιχειρηματικής ή λειτουργικής καινοτομίας καθώς και την εξωστρέφεια.

Οι διάφορες ερωτήσεις καταγραφής του επιπέδου ψηφιακής ωριμότητας καταμερίζονται στους παρακάτω βασικούς τομείς στους οποίους βασίζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός κάθε επιχείρησης:

  1. Επιχειρηματικό Μοντέλο της επιχείρησης
  2. Λειτουργικό Μοντέλο και Εσωτερικές διαδικασίες
  3. Υποδομές ΙΤ, ΙοΤ και χρήση Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ)
  4. Αποθήκευση και Ανάλυση Δεδομένων
  5. Κυβερνοασφάλεια και Προστασία δεδομένων
  6. Ανθρώπινοι πόροι

Για την διαδικασία αξιολόγησης κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες συνεισφέρει από 20 πόντους στη συνολική βαθμολογία. Εξαίρεση αποτελούν οι κατηγορίες 5 και 6 οι οποίες συνεισφέρουν από 10 πόντους.

Επομένως, συνολικά όλες οι απαντήσεις στις παραπάνω κατηγορίες αθροίζουν το άριστο των 100 πόντων .

Δοκιμάστε το ερωτηματολόγιο! Το εργαλείο θα αναδείξει τις ελλείψεις σας σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού. Σύμφωνα με την πυραμίδα ψηφιακής ωριμότητας, δείτε σε ποιο επίπεδο κατατάσσεται η επιχείρηση σας:

img

Εργαλείο Ψηφιακής Ωριμότητας